Yangın için alınacak önlemler

Yangın için alınacak önlemler

Yangın çıkmasının nedenleri

 • Yangın çıkma sebepleri
 • Koruma önlemlerinin olmaması
 • Sabotaj
 • İhmal, dikkatsizlik
 • Doğa olayları
 • Yangın konusunda bilgi eksikliği
 • Kazalar ve sıçramalar

Evlerde çıkan yangınların başlıca nedenleri

 • Isıtıcılar
 • Elektrik kablolamasında hatalar, elektrik kontağı
 • Ocak
 • Küçük çocukların çakmak, kibrit vb. ile oynaması
 • Şömine
 • Sigara, kibrik ve çakmak

Yangından korunmak için hangi önlemleri almalıyız?

Yapısal olarak yangından korunma yöntemleri

 • Binalarda yanmaz ya da yanması güç malzemeler kullanılması
 • Duvardan duman sızmasını önleme
 • Yangının yayılmasını önlemek için yangın bölümleri oluşturulması
 • Kısa kaçış yolları sağlanması
 • Ateşleyici ve yanıcı malzemeleri ayrı yerlerde tutulması
 • Yangın söndürme cihazlarının çalışır durumda olduğunun kontrol edilmesi

Organizasyonel olarak yangından kaçınma metodları

 • Gerekli yasaklar belirlenip koyulmalı
 • Yangına karşı iyi bina yönetimi yapılmalı
 • Yangın tatbikatları gerekli sıklıklarda yapılmalı
 • Yangın çıkışlarının açık olduğuna dikkat edilmeli ve acil durum için ışıklandırma sistemleri kurulmalı
 • Korunma sistemi ve tahliye planları sık sık kontrol edilmeli ve güncellenmesi yapılmalıdır
 • Gereksiz yangını besleyecek yükler kaldırılmalı
 • Yangın söndürme tüpü bulundurmalı, düzenli bakım yapılıp, son kullanma tarihine dikkat edilmeli ve nasıl kullanılacağı öğrenilmeli

 Evinizde yangın için alabileceğiniz tedbirler

 • Tavan arası, bodrum gibi alanları temiz tutmalı
 • Çocuklar yanıcı aletlerden uzak tutulmalı
 • Soba, kalorfier ve ocaklar dikkatle kullanılmalı
 • Ateşleyici ve yanıcı maddeler uygun yerlerde saklanmalı
 • Elektrik tesisatına düzenli bakım yaptırılmalı
 • Bacaların sıvalarının yapılmış ve doğru inşa edilmiş olduğuna ve çatlak olmadığına dikkat edilmeli
 • Yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, bakım ve eğitimi yapılmalı
 • Tahliye planı hazırlanmalı
 • Duman dedektörü ve yangın alarmı sistemleri takılmalı ve bunların düzenli kontrolleri yapılmalıdır. 

14 YILLIK DENEYİM İLE SİZİNLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ